For bedrifter

Vi skreddersyr opplegg for arbeidsplasser, og kan tilby gunstige avtaler. Vi er topptrente på relasjoner og spesialiserte på endringsarbeid.
Vi har kurs innen flere kategorier, særlig innenfor relasjon, kommunikasjon og kundebehandling. Ellers er stressmestring og forebygging av sykefravær noe vi bistår mye med.

Lederstøtte

Som leder kan en få behov for en konfidensiell samtalepartner for å sortere sakens fakta og hvilke følelser som er involvert før handlingsalternativer velges. Det kan handle om interne forhold i en le...
Les mer

Individuelle samtaler

Individuelle samtaler anbefales når enkeltpersoner står ovenfor dilemmaer, utfordringer eller opplevde kriser. En profesjonell og taushetsbelagt samtale kan hjelpe en i å sortere tankene, øke forståel...
Les mer

Pakketilbud

Vi inngår faste avtaler med bedrifter hvor vi tilbyr samtaler og veiledning for ansatte. Tilbudet om samtaler gir den ansatte muligheten for hjelp og veiledning til å håndtere situasjoner og utfordrin...
Les mer

Stressmestring

Arbeidslivet har endret seg til å bli mer resultatorientert og målrettet, der sammenligninger og vurderinger er en vesentlig del av arbeidsdagen. Dette kan i seg selv skape negativt stress, og føre ti...
Les mer

Veiledning for faggrupper

Vi tilbyr veiledning til ulike faggrupper innenfor helsevesen og pedagogiske arenaer. Ta kontakt for en uforpliktende samtale, eller send oss en forespørsel på mail der du skisserer ønsker og behov.
Les mer

Sykefravær

Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykemeldte. Vi møter arbeidstakere som er sykemeldt, og kan mye om de prosessene som kan skje i bedrifter på godt og vondt. Når det gjelder forebygging av sy...
Les mer