Stressmestring

Arbeidslivet har endret seg til å bli mer resultatorientert og målrettet, der sammenligninger og vurderinger er en vesentlig del av arbeidsdagen. Dette kan i seg selv skape negativt stress, og føre til både maktesløshet, nedsatt arbeidsglede, utbrenthet og dårlig ledelsesevne.

Noen personer har et stressproblem, og trenger å jobbe med dette da det er helsefarlig og det skaper en hektisk og stresset atmosfære i jobbmiljøet.

Andre ganger er problemet på organisasjonsnivå, der det er en krevende og autoritær lederstil som fører til kaos og sabotasje i viktige strukturer i organisasjonen. Dersom det er manglende organisering, planlegging og utydelighet, vil dette påføre organisasjonen som gruppe negativt stress. som f.eks. dårlig tilretteleggelse av arbeidsoppgaver, organisering eller mangel på ledelse.

Dersom arbeidsmiljøet er dysfunksjonelt, vil arbeidsrelatert stress oppstå. Dersom det er en usunn kultur på arbeidsplassen der baksnakking og mobbing er en del av hverdagen, vil dette være ødeleggende og svært stressende. De som opplever stress i lange perioder kan utvikle alvorlige fysiske og psykiske helseproblemer.

Mentora sitt team jobber gjennom våre noe annerledes briller der vi utforsker hva som virker og ikke virker. Vi kan komme med våre observasjoner, perspektiver og hjelpe bedriften til å utvikle ressurser og potensial på en måte som gjør at de ansatte vokser og lærer noe om seg selv og hverandre, og til slutt blir en mer velfungerende gruppe.