Sykefravær

 Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykemeldte.
Vi møter arbeidstakere som er sykemeldt, og kan mye om de prosessene som kan skje i bedrifter på godt og vondt. Når det gjelder forebygging av sykefravær, der arbeidstakere har behov for profesjonell støtte, kan bedriften søke NAV om støtte til dette.

Det er åpenbart utfordrende på mange måter for både ansatte og bedriften når noen blir sykemeldt. Utfordringene er av økonomisk art i form av økte lønnsutgifter/produksjonstap, og/eller økt arbeidsmengde for øvrige ansatte med fare for større påkjenninger og belastninger hos disse. Utfordringene øker dess lengre den ansatte er sykemeldt, og situasjonen hos den ansatte vil ofte endre seg etter som tiden går.

Det kan være mange grunner til sykefravær. Noen ganger er det for eksempel en kombinasjon av at den sykemeldte ikke klarer å sette grenser og rekreere seg, med at arbeidsgiver har et høyt press og mange krav. I slike tilfeller kan vi hjelpe med en balanse. Andre ganger er det årsaker i privatlivet, eller det er vanskeligheter med å finne ut av helseutfordringer. For arbeidsgiver er det uansett et tap at den ansatte blir borte fra jobb.
Vi har lang erfaring med å jobbe med mennesker som av ulike årsaker er sykemeldte eller som står i fare for å bli det, og vi bistår både ledere og ansatte.
Vi kan også samarbeide med NAV om å få sykemeldte arbeidstakere tilbake i arbeid.