Gruppetilbud

 "ON-GOING - OPEN-ENDED" GRUPPETERAPI

Selvutvikling i gruppe for personer som ønsker selvutvikling. Gruppeterapi: Velkommen til prosesser og endringsarbeid. Velkommen til autentiske møter, følelser, tanker og kropp. Velkommen til økt awareness og mer levende liv!
For alle. Løpende påmelding.

Opptak: Timer i gestaltterapi i gestaltgruppene teller for opptak ved Norsk Gestaltinstitutt AS.
Torsdager: Tid: 17.00-19.00 hver eller annenhver torsdag i partallsuker (gruppen blir enig om dette).

Ungdomsgruppe med fokus på selvstøtte og selvfølelse: Alder 10-14 og 15-19 år.
Terapigrupper og kurs for deg som har lyst til å jobbe med deg selv sammen med andre. Dette er for deg som ønsker vekst, endring eller har spesielle mål du vil nå. Eller føles det som du sitter fast i mønster du vil bort fra, som om du er i labyrint og ikke kommer deg ut. Uansett hva som er din situasjon og behov vil det å møte andre mennesker i en slik setting med en trygg terapeut som organiserer og bygger opp store relasjonelle øyeblikk, aha opplevelser og innsikt. Om du ikke har forsøkt noe lignende, er nysgjerrig og engasjert i deg selv, livet og mennesket, så er dette noe du anbefales å være med på. Det vil gjøre noe med deg. Du binder deg for 5 ganger om gangen, og står fritt til å fortsette videre etter det hvis det passer deg. Vårt team har flere mulige grupper som er "åpne og pågående". Det er blant annet en fast gruppe torsdager kl. 17.00-19.00.

Det finnes en rekke vitenskapelige studier som dokumenterer effekten av gruppeterapi - eller selvutvikling i gruppe. En gruppesamtale består som regel av 6-8 gruppedeltagere. Våre psykoterapeuter tilbyr gruppeterapi, og følgende tre personer er gestaltterapeuter: Carin Brandsrud, Petter Moss og Linda Nordskog. Edyta Szalek (kunst-og uttrykksterapeut) tilbyr grupper innen kropp, kreativitet og vitalitet.

I gruppeterapi arbeider vi blant annet med psykisk smerte. Dette kan være angst, depresjon eller avhengighet, påvirker både ditt forhold til deg selv og ditt forhold til andre. Du blir mer sensitiv i forhold til andres feedback, væremåte og reaksjoner. I en gruppe med mennesker med lignende utfordringer i livet, vil du få muligheten til å identifisere relasjonsmønstre du ønsker å endre. Du får muligheten til å øve deg på gode måter å forholde deg til andre på. Dette vil kunne påvirke hva slags tanker du har om deg selv, samt dine relasjoner til andre.

Gjennom livet er det ofte sider ved deg selv som ikke kommer frem eller som du lærer deg å skjule. Du kan utvikle ditt potensiale og øke din livsutfoldelse, bli mer ærlig ovenfor deg selv og andre. Ta kontakt om du har lyst til å begynne i gruppeterapi i Bergen: grupper starter fortløpende på dagtid eller kveldstid. Bedrifter som har lokaler til disposisjon kan investere i opplegg for sine ansatte, og vi vil i fellesskap finne den formen som passer best i forhold til hva målet er.

Gruppeterapi har god effekt for de som sliter med angst og bekymringer.

Ved gruppeterapi oppnår deltagerne en rekke tilleggseffekter som ikke sees ved individuell terapi. Det er viktig å huske at det er deltagerne som er ekspertene på tilstanden: gruppeleder er ekspert på terapien. I gruppen får man forståelse og støtte for sine plager. Enda viktigere er det at mange vil kjenne igjen sine egne problemer når andre fremlegger sine, dette bidrar til diskusjon og rådgivning deltagerne imellom.

Gruppeterapi fremstår for noen som skremmende, spesielt for personer med sosial angst, fordi gruppesettingen er del av problematikken. Dette gjør gruppeterapi spesielt godt egnet for denne lidelsen, fordi gruppesettingen blir en eksponeringsarena. Eksponering er en vesentlig del av terapien ved angstlidelser. Det er viktig at deltagerne jobber med dette mellom gruppetimene, og eksponeringen utføres ofte som en del av hjemmeoppgavene.

Gruppene består av 4-8 personer. Det legges opp til 10 gruppesamlinger, og det er mulig å fortsette på denne om ønskelig.

Taushetsplikt er viktig. Samtlige deltagere forplikter seg til å ikke bringe informasjonen som kommer opp i timene videre, og alle må forut for gruppedeltagelsen undertegne en taushetserklæring.

Kursarrangør: Mentora ved Petter Moss
Sted: I Mentora sine lokaler i Strandkaien 6, 3. etg.
Kursadresse: Strandkaien 6, 5007 Bergen
Type: Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Torsdager i oddetall kl. 16.30-18.30. Ved intensiv gruppe er det lørdager fra kl. 10.00 som er tiden.
Varighet: 20 timer
Pris: 5500

 Eldregruppen med Carin Brandsrud

Dette er en gruppe for eldre folk - pensjonister - som ønsker å treffe andre likesinnede som du får kontakt med og som en kan lytte til og fortelle om det som opptar deg. Dette tilbudet er et fint julegavetips til deg som har en eldre slektning i byen. Vi har gavekort.

Ønsker du å snakke med noen om små og store hendelser i hverdagen?
Tenker du innimellom på at det hadde vært fint å oppleve samvær med andre eldre?
Tenker du at det hadde vært fint om noen hadde tid og rom til å lytte til hva du tenker og som kanskje kjenner seg igjen? Eller kjenner du noen eldre som du tenker kunne få godt utbytte av å delta? Gi i såfall informasjon om gruppen.

 Kvinnegruppe med Carin Brandsrud

Her jobber vi med ulike tema som til og med kan være vanskelig å dele med de nærmeste rundt deg. Her møter du andre kvinner som vil ha lignende utfordringer i sine liv. Eksempel på tema kan være: tap, vold, overgrep, skambelagte tema, seksualitet, intimitet og andre tema som opptar deg.

Denne gruppen er for alle kvinner. Den passer særlig for deg som ønsker og åpne opp og dele fra deg selv, til tross for at det kanskje er vanskelig. Du ser gjerne verdien av å vise sårbarhet, styrke, glede, tristhet, lengsler med mer. Dette er en gruppe hvor vi kan tillate oss selv å strekke oss litt utover det vi gjør i dagliglivet, og samtidig skal det være trygt.

Mange av oss trenger hjelp til å finne styrken og aksepten inni oss til å komme ut med oss selv som det unike og spesielle individet du er. I denne gruppen skal det være rom for å utforske vår unikhet og likhet.

Kursarrangør: Mentora
Sted: Mentora i Strandkaien 6, Bergen.
Kursadresse: Strandkaien 6, 5053 Bergen (kart)
Type: Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Tirsdager fra. kl. 17.00-19.00
Pris: 2500