Terapeutene

 Silje Vik
Helsecoach
Tlf: klinikk: 55 70 50 60 / 948 555 96 Mobil privat: 979 46 222
siljevanilje5@live.no
Silje Vik er utdannet sykepleier, personlig trener og yoga instruktør, og tilbyr timer som helsecoach i Bergen Helhetsklinikk avd. Mentora og Diva. Hun jobber i tverrfaglig team med lege og psykoterapeuter, og hun tilbyr individuelle timer for bedre helse og livskvalitet ved livsstilsendringer.
Timepris (60 min): 850,- kr.


 Tore Engesæter
Psykoterapeut, Gestaltterapeutstudent, Rettleiar
Tlf: 470 32 302
toreengeseter@hotmail.com
Tore er utdanna sjukepleiar, med vidareutdanning i Psykisk Helsearbeid og Psykose. I tillegg har han vidareutdanning i veiledning og er under utdanning (3. året) til Gestaltterapeut ved Norsk Gestaltinstitutt (Høgskole) i Oslo. Han har gjennom arbeid med psykisk helse og rusbehandling meir enn 18 års erfaring med menneske i utfordrande, sårbare og krevjande livssituasjonar. Tore har mange års erfaring som gruppeterapeut og miljøterapeut i terapeutisk samfunn, der han bur og lever saman med klientane. Som terapeut er han opptatt av kontakt med heile mennesket; tankar, kjensler og kropp, og å utforske potensiale som oppstår i relasjon med klienten.
Tore har brei erfaring i å arbeide med ulike psykiske problemstillingar; angst, depresjon, psykose, traumearbeid, kropp og seksualitet, utfordring i relasjonar, overgrep, skam, sinne, sjølvbilete, aggresjon og vald.

Tore tilbyr individualterapi, gruppeterapi og parterapi, samt rettleiing til enkeltpersonar, grupper, organisasjonar og bedrifter.


 Linda Nordskog er Gestalt Psykoterapeut
Gestalt Psykoterapeut og registrert Hypnoterapeut
Daglig leder og deleier i SåBra AS (permisjon frem til 04.12.2017)
Tlf: 404 04 707 - 55 70 50 60
linda@mentora.no

Linda har drevet egen klientpraksis siden 2005, og er daglig leder i Mentora og deleier i SåBra AS. Hun er registrert Gestaltpsykoterapeut MNGF og registrert Hypnoseterapeut NFKH. I tillegg er hun kursholder, foredragsholder, motivator, mental trener og forfatter av boken Slik vokser du - bli deg selv.
Linda var utdannet barnevernspedagog som 23 åring, og hadde da studert norsk grunnfag rett etter videregående skole i Bø i Telemark . Senere har hun tilegnet seg videreutdanning innen kommunikasjon, organisasjonsutvikling, ledelse, vold og traumatisk stress. I tillegg til alt dette har hun til sammen syv års videreutdanning på Norsk Gestaltinstitutt. Selv om hun foretrekker å være selvstendig næringsdrivende, har hun gjennom årene skapt seg erfaring fra ulike fagfelt som psykiatri, rus, krisearbeid, oppfølging og barnevern. Hun jobber for tiden mye med barn og ungdom, helsearbeidere og det siste året mye med høytpresterende utøvere innen politikk, næringsliv og idrett. Hun veileder ledere innen taktikk og strategi i forhold til kommunikasjon og relasjon.

 Carin Brandsrud er gestaltterapeut
Gestaltterapeut MNGF
Tlf: 911 76 458
carin@mentora.no

Carin er utdannet Gestaltterapeut MNGF og er svært engasjert i gestalt. Carin har lang erfaring med arbeid innen rus og avhengighet, herunder spiseforstyrrelser, vold, traumer og overgrepsproblematikk. Carin er topptrent på relasjonskompetanse, og hun anbefales klienter som har utfordringer med forhold, enten det er til seg selv, partneren eller kollegaer på jobben. Carin tar imot klienter til individualterapi og gruppeterapi. Carin Brandsrud er tidligere utdannet trafikklærer, og har siden tatt videreutdanning og jobbet som daglig og faglig leder. Hun har lang erfaring innen opplæring og veiledning. Hun har styreverv i ideelle organisasjoner / stiftelser.

*
*