Terapeutene

 Monica Sørensen
Psykoterapeut - Coach - Veileder
monica@mentora.no
Tlf. 402 42 488 / 55 70 50 60

Monica er utdannet klinisk sosionom og psykoterapeut, og hun er også faglig godkjent veileder.

Hun er også Coach som jobber i forhold til både Speiset.no, Colon Helseklinikk og klienter som fortinnsvis skal nå et mål og ønsker coaching. Monica utdanner seg i tillegg til kognitiv terapeut, og kan arbeide som kognitiv terapeut under utdanning.

Hun er utdannet sosionom med 5 års klinisk videreutdanning med fordypning i psykisk helsearbeid og rusmiddelproblematikk. Monica har 20 års klinisk erfaring fra arbeid med mennesker i en sårbar livssituasjon. Veileder - og undervisningserfaring.

Hun har særlig erfaring fra arbeid med: rusmiddelavhengighet, utfordringer i relasjoner, angst og depresjon, utbrenthet, høysensitivitet, spiseforstyrrelser, overgrepsproblematikk, sinne- og voldsproblematikk, sorg- og traumebearbeiding. Monica tilbyr individual-, par-, familie- og gruppeterapi, og gir faglig veiledning individuelt og i gruppe.

 Michael Haagensen
Psykoterapeut
Tlf: 970 62 503
michael@mentora.no

Michael er utdannet innen klinisk psykologi og helse psykologi ved henholdsvis Universitetet i Bergen og Eötvös Loránd University. Han er for tiden under utdanning som klinisk psykolog, og arbeider som psykoterapeut. Michael har erfaring fra arbeid med rus og avhengighet, med spesielt fokus på tilknytning, traumer, og relasjons-problematikk. Aktuelle arbeidsområder for Michael er samtaleterapi med ungdom og voksne med utgangspunkt i emosjonsfokusert terapi der målet for samarbeidet er å forstå samt forandre følelser.
Timepris (60 min): 900,- kr.


 Tore Engesæter
Psykoterapeut, Gestaltterapeutstudent, Rettleiar
Tlf: 470 32 302
toreengeseter@hotmail.com
Tore er utdanna sjukepleiar, med vidareutdanning i Psykisk Helsearbeid og Psykose. I tillegg har han vidareutdanning i veiledning og er under utdanning (3. året) til Gestaltterapeut ved Norsk Gestaltinstitutt (Høgskole) i Oslo. Han har gjennom arbeid med psykisk helse og rusbehandling meir enn 18 års erfaring med menneske i utfordrande, sårbare og krevjande livssituasjonar. Tore har mange års erfaring som gruppeterapeut og miljøterapeut i terapeutisk samfunn, der han bur og lever saman med klientane. Som terapeut er han opptatt av kontakt med heile mennesket; tankar, kjensler og kropp, og å utforske potensiale som oppstår i relasjon med klienten.
Tore har brei erfaring i å arbeide med ulike psykiske problemstillingar; angst, depresjon, psykose, traumearbeid, kropp og seksualitet, utfordring i relasjonar, overgrep, skam, sinne, sjølvbilete, aggresjon og vald.

Tore tilbyr individualterapi, gruppeterapi og parterapi, samt rettleiing til enkeltpersonar, grupper, organisasjonar og bedrifter.


 Linda Nordskog er Gestalt Psykoterapeut
Gestalt Psykoterapeut og registrert Hypnoterapeut
Daglig leder og deleier i SåBra AS (permisjon frem til 04.12.2017)
Tlf: 404 04 707 - 55 70 50 60
linda@mentora.no

Linda har drevet egen klientpraksis siden 2005, og er daglig leder i Mentora og deleier i SåBra AS. Hun er registrert Gestaltpsykoterapeut MNGF og registrert Hypnoseterapeut NFKH. I tillegg er hun kursholder, foredragsholder, motivator, mental trener og forfatter av boken Slik vokser du - bli deg selv.
Linda var utdannet barnevernspedagog som 23 åring, og hadde da studert norsk grunnfag rett etter videregående skole i Bø i Telemark . Senere har hun tilegnet seg videreutdanning innen kommunikasjon, organisasjonsutvikling, ledelse, vold og traumatisk stress. I tillegg til alt dette har hun til sammen syv års videreutdanning på Norsk Gestaltinstitutt. Selv om hun foretrekker å være selvstendig næringsdrivende, har hun gjennom årene skapt seg erfaring fra ulike fagfelt som psykiatri, rus, krisearbeid, oppfølging og barnevern. Hun jobber for tiden mye med barn og ungdom, helsearbeidere og det siste året mye med høytpresterende utøvere innen politikk, næringsliv og idrett. Hun veileder ledere innen taktikk og strategi i forhold til kommunikasjon og relasjon.

 Rune Lie
Styreleder, kontorsjef og deleier i SåBra AS.
Tlf: 952 81 772
rune@saabra.com

Regnskapsansvarlig, samt ansvarlig for utvikling av nye konsepter innen elektronikk, lyd, bilde, tv overvåkning og jobber til daglig som teknisk sjef for HJW.

*
*