Om gestaltterapi

 Gestaltterapi tilhører den humanistiske psykologien, og ble grunnlagt av Laura og Fritz Perls, sammen med Paul Goodman, på 50-6 0-tallet i USA. Gestaltterapeuten har fokus på ressurser, det unike, potensial og det å gå videre. Klientene kan komme med alle mulige slags problemstillinger, utfordringer eller bestillinger angående mål og drømmer de ønsker å oppnå. Typiske utfordringer som klienter kommer med kan handle om selvkritikk, dårlig selvtillit, håpløshet, utmattelse, nedstemthet, stress, uro, uferdige situasjoner, konflikter, traumer, sjokk, sykdom, tap, samlivsbrudd, tankekjør, kreativitet, utfordringer med kropp og mat, seksuelle utfordringer, voldsproblematikk, seksuelle overgrep, valg, ny jobb, følelse av fremmedgjøring og mye annet. Mange som kommer har valg de ikke klarer å finne ut av. Noen står fast og føler at de ikke «kommer ut» eller får ut potensialet de kjenner de har inne i seg. En stor andel av de som kommer til meg er gode på selvpining, selvskading og på å sabotere seg selv. De kan trenge støtte til å tåle det som er godt for dem og som de har behov for. Noen kan slite med dårlig samvittighet, skyldfølelse og skam, og bruke dette til å motsette seg goder i livet. De bedriver en endeløs selvstraffing. Andre lar ustanselig andre stjele energi, tid eller sabotere dem. Det kan handle om å oppnå mål, drømmer eller skape visjoner og livsplaner. Det kan altså være en rekke problemer, eller det kan være et tema som er viktig for klienten. Det kan handle om eksistensialistiske tema, om å få barn eller ikke, om å begynne «på nytt» i høy alder eller om konkrete strategiske valg. Gestaltterapeuter er eksperter på relasjoner, og derfor er gestaltterapi et godt valg dersom du har relasjonelle problemer.

Jeg har som gestaltterapeut med meg en frihet og kreativitet, siden det ikke er noen «riktig» vei å gå. Jeg skal ikke finne en løsning på klientens problemer. Jeg kan hjelpe klienten inn i gode prosesser, slik at han kan finne noen svar selv. Livet er ikke som et mattestykke som kan løses - det må leves. Jeg kan bruke noe «psykoeducation», der jeg lærer bort og trener klienten i hvordan han kan støtte seg selv i tanker, følelser og kropp. Jeg er opptatt av hvordan klienten kan utnytte pusten og støtte seg gjennom å bruke pustesøylen som støttesøyle for selvfølelse og selvstøtte. Pustesøylen er nøytral, og du kan styre den bevisst ved å dra inn et åndedrag når du vil, og samtidig er det en automatisk drivkraft der som gjør at du puster ubevisst når du sover og er besvimt. Dette er det perfekte psykologiske ankeret som du kan bruke til å støtte deg selv når du trenger ekstra støtte, og den påvirker alt i deg på en gang. Les mer om dette i kapittelet med øvelser til egentrening.

I terapirommet kan klienten sjekke ut flere muligheter enn han bruker i livet sitt, og det han liker best kan han så bruke i sitt eget liv. I terapirommet kan han trene på det som er vanskelig, og trygge seg og finne den beste måten å takle det vanskelige på. Dersom det er vanskelig å ta et valg, kan det være fordi ting ikke er klart nok til å ta valget, og da er det greit å ta et valg om å ikke velge inntil videre. Klienten kan lett bli blind for helt åpenbare ting i livet sitt, som terapeuten vil kunne se lett, og dele på en måte som er trygg for klienten. Gestaltterapeuten kan beskrive hva hun ser, hører eller blir oppmerksom på. Ved å gjøre et fenomen tilgjengelig for klienten, kan det som er bli tydelig og klart. Terapeuten kan også merke seg hva som ikke blir sagt. Det kan være at klienten deler en rekke vonde opplevelser, og unnlater å snakke mer om noe som åpenbart er svært vanskelig. I et slikt tilfelle bruker gestaltterapeuten awareness og sin erfaring til å vurdere om og når dette er klart til å jobbes med, og unnlater gjerne å ta dette opp før senere timer. Hun registrerer imidlertid at dette er spesielt vanskelig for klienten, og er ekstra forsiktig rundt dette. Ellers er det tommelfingerregler at gestaltterapeuten ikke tolker, dømmer eller spør hvorfor. Forklaringer og unnskyldninger er premature, altså umodne, og når følelser er involvert så vil svaret på «hvorfor» være i kontinuerlig bevegelse og endring, akkurat som mennesket som lever dem ut. Gestaltterapeuten viser klienten respekt, ærlighet, autentisitet, støtte, aksept, ansvar, og er til å stole på og holder taushetsplikten.

 Gestaltterapi kan passe deg fordi vi anerkjenner at det er du som er eksperten på ditt liv og at det er du som har svarene. Dette gir deg makten til ditt eget liv, med de nøklene du trenger for å låse opp de ulike sidene i deg selv. Gestaltterapeuten kan hjelpe deg med å finne frem til blindsonene og komme ut av den labyrinten du kanskje har forvillet deg inn i, eller få deg til å snu om du står fast i en blindvei i livet. Om du gasser og bremser på en gang, blir det bare bråk og slitasje. Vi kan gjøre deg oppmerksom på hva du helt åpenbart holder på med som ikke virker, og med nye briller vil du klart se nye valg og muligheter. Vi er på din side, og er din profesjonelle støttespiller. Vi har så mye egenterapi, veiledning og timer med klienter, at du vil profittere på å samarbeide med oss om det viktigste som er - livet ditt. Vi støtter deg til selvstøtte, og vi er ærlige og kan utfordre deg i takt med hva du er klar for og tåler der du er nå. Vi kan prosess, og vi har verktøy, teori og erfaring som du kan dra nytte av.

Gestaltterapeuter har tyngde, kompetanse og kunnskap. Vi har gått gjennom mange store prosesser selv. Vi har opplevd å være klienter, og har hatt mye egenterapi. Vi vet mye om hvordan det er å være klient, og vi får jevnlig veiledningstimer og fyller på med faglig utvikling. Vanligvis er gestaltterapeuter utrustet med en usedvanlig god erfaringskompetanse, og har ofte flere forskjellige utdanninger. Det er ikke hvem som helst som blir gestaltterapeut.
En gestaltterapeut møter klienten i en relasjonell kontekst, og er terapeut og klient, og likevel er de på samme nivå: jeg-du. Dessuten er klienten ofte ressurssterk, frisk og innenfor begrepet «normalnevrotiker», og har vanligvis ingen alvorlig diagnose. Det er klienten som er eksperten på seg selv, og så har terapeuten verktøy og kunnskap som kan gi støtte og større innsikt.